Historien om Skipper Clement.

Året er 1534. Bønderne gør oprør mod de tyranniske herremænd. Oprøret tager fart, da kongen sender skipper Clement til Nordjylland. Bønderne får kampgejst og Clement bliver fejret som en frihedshelt.

Midt i december har skipper Clement og bondeoprørerne barrikaderet sig i Aalborg. Johan Rantzau, der er hyret af den danske adel til at knægte oprørerne, er sydfra på vej med flere tusinde brutale lejesoldater, der rykker meget hurtigt frem og slår alt modstand hårdt ned. Aalborg falder hurtigt og lejesoldaterne plyndrer byen og dræber flere tusinde især mandlige indbyggere. Clement bliver taget til fange og ført til Viborg.

I fængslet holder han modet oppe hos de tilfangetagne oprørere, der bliver henrettet en for en. En retssag hvis udfald er givet på forhånd, tager sin begyndelse. Skipper Clement håber til det sidste, at kongen vil tale hans sag, så han kan blive sat på fri fod og blive forenet med sin familie, men kongen er tavs. En tidlig morgen er det Clement tur til at blive hentet i fængslet og henrettet. 

Nutiden og Skipper Clement.

Skipper Clement var fremsynet, innovativ handelsmand, demokratisk anlagt – I sin samtid blev han betragtet som en virkelig revolutionær, fordi han mente at adelens magt var for stor, for omfattende og for meningsløs. At opstanden havde succes med at brede sig så hurtigt og voldsomt, skyldtes blandt andet at adelen og herremændene var dårlige hærførere, der hverken besad styrke, kløgt eller ære.

Tiden før og efter Skipper Clement, var en blandt Danmarkshistoriens mørkeste. Trods reformationen, herskede de reaktionære tanker og ideer i Danmark og resten af Europa. Frygten for oprør skabte en kolossal ulighed og den hårdt arbejdende del af befolkningen blev holdt i skak af et retssystem der straffede hårdt for selv bagateller. Det var klart at et retfærdigt samfund var noget, der skulle kæmpes hårdt og meget længe for. En kamp med livet som indsats, som kun få turde begive sig ud i.

Skipper Clement var et moderne menneske, og det er gennem ham og hans kamp for retfærdighed og hans stærke familiefølelse, vi skal se os selv, spejle os, få et historisk perspektiv ind i nutiden og vores eget liv. 

Det er en sandfærdig beretning. Det er en historie, hvis konsekvenser rakte langt udover Nordjylland. Begivenhederne der førte til Skipper Clements tilfangetagelse fandt sted fra den 16. oktober -14. December 1534 i Jylland omkring Aalborg. I respekt for dem der helt meningsløst måtte lade livet, bliver historien fortalt så præcist som overhovedet muligt. ©flygare